Nakliyat Emtia Sigortası

Nakliyat Emtia Sigortası nedir?

Taşınan bir yükün varacağı noktaya zamanında ve uygun koşullarda ulaştırılması büyük sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğu yerine getirirken, meydana gelebilecek olumsuz durumların da göz ardı edilmemesi gerekir.

 

Nakliyat Emtea Sigortası ile herhangi bir yükünüzün nakil vasıtalarıyla (denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu) bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları güvence altına alıyoruz.

 

Nakliyat Emtea Sigortası yaptırın, beklenmedik hasar ve kayıpların yükünü bize bırakın.

 

Nakliyat Emtia Sigortası  hakkında bilmeniz gerekenler nelerdir ?

 

 

Teminatlar,

 

Tam Ziya: Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlar.

 

Dar Teminat: Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın, infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür.

 

Geniş Teminat: Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay neticesinde sigorta konusu yükte meydana gelebilecek her türlü fiziksel hasar ve kayıpları teminat altına alır ve "bütün rizikolara" karşı malınızı güvence altına almanızı sağlar.

 

 

Emtea Nakliyat Sigortası nedir?

 

Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları  poliçede belirlenmiş Nakliyat Sigortası Genel Şartlar ve Özel Şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

 

Nakliyat Emtea Sigortları'nda %10 artırım nedir?

 

Akreditif şartı olarak genellikle %10 olarak belirlenen bu son menfaat, malın ithalatçının bu alışveriş sonundaki kar beklentisini ve diğer bazı görünmeyen masrafları ifade etmektedir.

Nakliyat Sigortası poliçe türleri nelerdir?

 

    Kati

    Geçici poliçe (flotan poliçe)

    Abonman poliçe

    Blok poliçe

 

Abonman sözleşmesi nedir?

 

Nakliyat Emtea Abonman Sözleşmesi, ticari bir işletmenin bir yıl boyunca gerçekleştireceği tüm sevkiyatlarını teminat altına alan bir sigorta türüdür. Yıllık peşin sigorta güvencesi sağlar.

Yıllık sevkiyat kapasitesine göre (sigorta bedelleri itibariyle) sigorta fiyatlarında indirim sağlar.

Abonman sözleşmesi Sigortalı'ya ne gibi avantajlar sağlar?

 

    Yıllık sevkiyat kapasitesine göre (sigorta bedelleri itibariyle) sigorta fiyatlarında indirim sağlar.

    Sözleşmede beher sefer ve/veya araç başına belirlenmiş olan limite kadar sigortalının geç bildirimde bulunması, sigortalının haklarını zedelemez.

    Uygulanacak sigorta fiyatı sayısını azaltır.

    Sözleşmede belirtilen hükümlere bağlı olarak belli bir limite kadar sigortalıya otomatik teminat sağlar.

    Belirli koşulların yerine gelmesi ve sözleşmeye not edilmiş olması koşuluyla prim iadesi sağlar.

 

Sigortalı'nın mal üzerindeki menfaatlari nelerdir?

 

    Malın fatura bedeli

    Ödenen navlun (taşıma ücreti)

    Ödenen sigorta primi

    Umulan kar